Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

  DJECA i MLADI

U našem djelokrugu rada su i poslovi s djecom i mladima:

 Koji ispoljavaju probleme u ponašanju:

 • skitnja, bjegovi od kuće, vršnjačko nasilje, konzumiranje alkohola i dr., neuvažavanje roditeljskog autoriteta, autoriteta odraslih, zanemarivanje svojih osnovnih obveza..

Koji su počinili kazneno djelo ili prekršaj

          

Ovdje razlikujemo kronološki tri dobne skupine i to:

 • Djeca do 14 godina starosti
 • Maloljetnici od 14 do 18 godina uz razlikovanje postupaka prema mlađim (od 14 do16 godina) i starijim (od 16 do 18 godina) maloljetnicima
 • Mlađe punoljetne osobe u dobi od 18 do 21 godine života

Naša postupanja temelje se na primjeni:

 • Zakona o socijalnoj skrbi
 • Obiteljskog zakona
 • Zakona o sudovima za mladež
 • Zakona o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
 • Prekršajnog zakona
 • Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 • Protokola o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja

Aktivnosti poduzimamo:

 • Po službenoj dužnosti
 • Po zahtjevu roditelja, ustanova (vrtići, škole,zdrav. ustanove, policija, općinsko državno odvjetništvo, sudovi..)

U skladu s utvrđenim potrebama djece, ali i roditelja, poduzimamo određene mjere:

 • Usluga savjetovanja i pomaganja,
 • Upućivanje u savjetovalište
 • Određivanje nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi
 • Uključivanje djece u poludnevni boravak
 • Izvršavamo odgojne mjere koje izrekne Općinsko državno odvjetništvo u predkaznenom postupku, sudovi u prekršajnom i kaznenom postupku
 • Provodimo aktivnosti za postpenalni prihvat i druge mjere

Na području osječko-baranjske županije provodimo postupak izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u RH (već desetak godina kao jedan od tri Centra u RH koji provodi ovu – sada – zakonsku mjeru)

Sve aktivnosti u radu s mladima provode:

 • Diplomirani socijalni radnici
 • Socijalni pedagog
 • Psiholozi
 • Pravnici

  U svom radu aktivno surađujemo sa:

    • Osnovnim i srednjim školama (njihovim stručnim službama, nastavnicima, profesorima..)
    • Udrugama u lokalnoj zajednici
    • Socijalnim ustanovama u zajednici: Dom za odgoj djece i mladeži, Dom za djecu Klasje…
 • Institucijama: policijom, ODO-om, sudovima, zdravstvenim ustanovama

                Ako nas zatrebate dostupni smo u dane:

                               ponedjeljak-četvrtak

                                                 u vremenu od 8,00 do 13,00 sati

                                           dogovor o terminu na tel. 031/ 212-400

                                                                                                   Ako mi vas budemo trebali

                                                                       po službenoj dužnosti pozvat ćemo vas

u gore navedenim terminima

                                                                                i posjetiti vas u vašem obiteljskom okruženju