Uzdržavanje

PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE

Svako dijete ima pravo na primjereni životni standard i na uzdržavanje od strane roditelja. Djetetovo pravo na uzdržavanje izvire iz Ustava RH, zakonskih propisa RH, kao i međunarodnih propisa.

Razvodom braka, odnosno faktičnim prestankom bračne ili izvanbračne zajednice, roditelj koji ne živi sa djetetom u obiteljskoj zajednici, dužan je uzdržavati svoje dijete sukladno pravomoćnoj sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili nagodbi pred centrom za socijalnu skrb.

Unatoč činjenici da je država pooštrila kazneno pravne odredbe za osobe koje izbjegavaju ili odbijaju plaćanje uzdržavanja djeteta ili maloljetne osobe (kazna zatvora u trajanju od minimalno tri mjeseca do tri godine), problem ostvarivanja prava na uzdržavanje u situacijama odvojenog življenja roditelja i nadalje je prisutan u velikoj mjeri.

Roditelji koji su suočeni sa činjenicom da pravo na uzdržavanje moraju ostvarivati sudskim putem, putem prisile, najčešće do ostvarenja svoga prava teško dolaze, te su rezultati u najvećoj mjeri bili nevidljivi, a veliki broj djece i nadalje je ostajao bez uzdržavanja.

Izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona iz 2008. god., regulirano je ako roditelj kojemu je utvrđena obveza pridonositi uzdržavanju djeteta, toj svojoj obvezi ne udovoljava duže od 6 mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj-obveznik uzdržavanje ne počne udovoljavati svojoj obvezi, u ukupnom trajanju od najdulje tri godine.

Postupak odobravanja privremenog uzdržavanja pri centrima za socijalnu skrb je vrlo jednostavan. Ne traži se posebno izvođenje dokaza, osim činjenice da se radi o djetetu mlađem od 18 godina koje se redovito školuje, da postoji pravomoćna odluka vezana za obvezu uzdržavanja,da se roditelj pokušao naplatiti putem ovršnog postupka, te da su ispunjeni uvjeti po kojoj roditelj ne udovoljava svojoj obvezi kako je naprijed navedeno.

Obiteljskim zakonom nastoji se postići i veća ujednačenost sudske prakse u određivanju visine uzdržavanja i to na način da su propisani minimalni iznosi uzdržavanja, ovisno o dobi djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom.

Tako je predviđeno da će Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi odrediti i objaviti jednom godišnje minimalne novčane iznose potrebne za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom Minimalni iznosi određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH za proteklu, pa tako od 01.04.2013. god. mjesečni iznosi za 2013. godinu iznose:

  • za dijete do 6 godina 931,26 kuna
  • za dijete od 7 do 12 godina 1.095,60 kuna
  • za dijete od 13 do 18 godina 1.205,16 kune.

Privremeno uzdržavanje koje centar za socijalnu skrb odobrava u slučaju kada roditelj ne plaća uzdržavanje, određuje se u iznosu od 50 % iznosa potrebnih za mjesečno uzdržavanje djeteta koje propisuje Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi te za 2013.god. iznose:

  • za dijete do 6 godina 465,63 kune
  • za dijete od 7 do 12 godina 547,80 kuna
  • za dijete od 13 do 18 godina 602,58 kunu.

Znatno je aktivnija uloga centra za socijalnu skrb koji je dužan od primitka pravomoćne sudske presude poduzimati niz pravnih radnji radi osiguranja uzdržavanja djeteta kada to roditelj, obveznik uzdržavanja, ne čini, pa tako

  • Centar za socijalnu skrb po primitku pravomoćne sudske presude, sudske nagodbe o uzdržavanju, obavještava oba roditelja u pismenom obliku o pravima, obvezama i dužnostima roditelja iz uzdržavanja djeteta.
  • Centar podnosi kaznene prijave protiv roditelja za koje ima saznanja da ne plaća uzdržavanje
  • Centar u roku 3 mjeseca od pravomoćnosti odluke o privremenom uzdržavanju obavještava nadležno državno odvjetništvo da pokrene spor protiv obveznika uzdržavanja koji je bio dužan davati uzdržavanje, a to nije učinio.