Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 14.4.2020. godine

15/04/2020

 

Uputu u pdf formatu preuzmite ovdje.