Udomiteljstvo

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Smještajem korisnika u udomiteljsku obitelj korisnik postaje ravnopravni član udomiteljske obitelji.

Udomiteljstvo je regulirano Zakonom o udomiteljstvu (NN 90/11, 78/12) kojim su propisane vrste udomiteljstva, uvjeti koje mora ispunjavati udomitelj i udomiteljska obitelj, broj i vrste korisnika udomiteljstva, davanje, obnova, ukidanje i prestanak dozvole za obavljanje udomiteljstva kao i obveze i odgovornosti udomiteljske obitelji, Centra za socijalnu skrb i korisnika udomiteljstva.

U udomiteljske obitelji smještavaju se djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja te djeca s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju.

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem te psihički bolesne odrasle osobe.

Udomiteljska obitelj u pravilu skrbi o istoj vrsti korisnika, posebno o djeci, a posebno o odraslima, osim kada postoji potreba o zajedničkoj skrbi o roditelju s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima.

KAKO POSTATI UDOMITELJ?

Postupak davanja dozvole za obavljanje udomiteljstva uključuje podnošenje zahtjeva Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta i prilaganje potrebne dokumentacije.

Nakon podnošenja zahtjeva Tim za udomiteljstvo nadležnog Centra za socijalnu skrb dolazi u stambeni prostor obitelji radi provjere o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (NN 79/07).

Nadalje, postupak davanja dozvole uključuje intervju članova obitelji sa socijalnim radnikom i psihologom te psihologijsko testiranje tijekom čega se procjenjuju motivi  osobe i članova obitelji za obavljanje udomiteljstva, psihofizičke sposobnosti,  odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika. Ukoliko su svi propisani uvjeti zadovoljeni i obitelj procijenjena podobnom za obavljanje udomiteljstva, Tim za udomiteljstvo donosi stručnu ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta te obitelji određuje obvezu osposobljavanja.

Po uspješnom završetku osposobljavanja izdaje se rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva. Dozvola za obavljanje udomiteljstva daje se na rok od pet godina nakon čega je dozvolu potrebno obnoviti.