Odjel za odrasle osobe

Usluge koje pružamo:

 • savjetovanje i pomaganje
 • usluga pomoći i njege u kući putem odgovarajućih službi
 • usluga boravka i smještaja u domovima, udomiteljskim obiteljima i dr.
 • obrada za Prvostupanjsko tijelo vještačenja u svrhu ostvarenja određenihprava
 • ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu
 • svi poslovi vezani za skrbništvo odraslih osoba (prijedlozi, mišljenja, rješenja, praćenje)
 • praćenje prilika smještenih osoba (obilasci, kontakti, zaštita njihovih interesa)
 • udomiteljstvo odraslih osoba i pomoć udomiteljima
 • zbrinjavanje beskućnika
 • pomoć azilantima
 • davanje mišljenja, izvještaja, prijedloga sudovima, odvjetništvu, policiji, bolnicama, zatvorima i svim drugim državnim organima po potrebi
 • suradnja s državnim i organima lokalne zajednice
 • suradnja s udrugama

Naši korisnici su:

 • starije i nemoćne osobe
 • odrasle osobe s invaliditetom (tjelesna, osjetilna i intelektualna oštećenja)
 • psihički i fizički bolesne odrasle osobe
 • odrasle osobe pod skrbništvom
 • zdravstveno neosigurane osobe
 • ovisnici o drogama, alkoholu, kocki
 • beskućnici
 • počinitelji krivičnih djela, osuđene osobe i njihove obitelji
 • odrasle osobe žrtve nasilja
 • žrtve trgovanja ljudima
 • azilanti

Pri odjelu su zaposleni:

 • Diana Dešković-Švedl, dipl.soc.radnica, voditeljica odjela, e-mail: diana.deskovic@socskrb.hr, tel: 031/400-109
 • Vesna Čonda, dipl.soc.radnica
 • Sniježana Benić, dipl.soc.radnica
 • Plepelić Sanja, dipl.soc.radnica
 • Danijela Butković, dipl.soc.radnica
 • Katica Dorić, dipl.soc.radnica
 • Dubravka Elvedji, dipl.soc.radnica
 • Mato Gudeljević, dipl.soc.radnik
 • Romana Janjanin, dipl.soc.radnica
 • Mateja Peić, mag.soc.politike
 • Daria Čagalj, mag.act.soc
 • Gordana Dješka, dipl.pravnica
 • Jasmina Marjanović, dipl.pravnica
 • Marija Mercvajler, mag. soc. rada
 • Mladenka Stražanac, dipl. soc. radnica