Odjel za djecu, mladež i obitelj

Usluge koje pružamo:

-rješavamo u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko pravne zaštite, kazneno pravne zaštite i o drugim pravima u skladu s posebnim propisima vezano za djecu, maloljetnike i mlađe punoljetne osobe te provodimo izvršenje rješenja,
-rješavamo u prvom stupnju skrbništva nad djecom i maloljetnicima te poduzimamo potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika,
-dajemo podatke o obiteljskim i imovinskim prilikama korisnika te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
-sudjelujemo kao stranka ili umješač pred sudovima i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji,
-provodimo odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju te smještavamo djecu u odgovarajuće odgojne ustanove nakon obavljene procjene potreba pojedinog korisnika,
-izdajemo dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavljamo nadzor nad udomiteljskim obiteljima, vodimo evidenciju o izdanim dozvolama te šaljemo podatke nadležnom ministarstvu u registar,
-vršimo obradu potencijalnih posvojitelja, provodimo postupke posvojenja i vodimo evidenciju posvojitelja,
-poduzimamo potrebne radnje za upućivanje djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,
-pratimo prilike smještenih korisnika te poduzimamo odgovarajuće mjere za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život,
-sudjelujemo u suzbijanju nasilja u obitelji,
-provodimo postupak za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje,
-potičemo i razvijamo modele samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlažemo, potičemo i usklađujemo i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini (pomoć i njega u kući, patronaža, integracija i drugo),
-procjenjujemo potrebe korisnika i planiramo pružanje usluga socijalne skrbi,
-koordiniramo i provodimo aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
-organiziramo i provodimo edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, pojačane brige i nadzora te evidencije voditelja

Pri odjelu su zaposleni:

 • Vlasta Radaković, dipl.iur., voditeljica odjela, e-mail: vradakovic@socskbr.hr, tel: 031/400-145
 • Alenka Aladrović Deklman, dipl.soc.radnica
 • Lina Grčman, mag.soc.radnica
 • Jelena Čorba, mag.soc.rada
 • Ivana Lijić – dipl.soc.radnica
 • Vlatka Farkaš, mag.act. soc.radnica
 • Mirela Antić, dipl.soc.radnica
 • Gordana Stojisavljević, dipl.soc.radnica
 • Tijana Vidaković, dipl.soc.radnica
 • Ružica Korov, dipl.soc.pedagog
 • Iskra Brlošić, dipl.psiholog-prof.
 • Dragana Duvnjak, dipl.psiholog-prof.
 • Sanja Stanković, prof.psihologije
 • Sandra Dobra, dipl.iur.
 • Marija Gojević, dipl.iur.
 • Silvija Srđak, dipl.iur.
 • Sarah Sarić – mag. psihologije
 • Viktorija Livaja Budaić,prof.psihologije
 • Jelena Kasabašić,dipl.soc.rad.
 • Doris Berka, prof.psih. zamjena za Draganu Duvnjak
 • Marija Sambol, mag.soc.radnica