Prijemni ured i odjel novčanih naknada

PRIJEMNI URED

U prijemnom uredu dobit ćete informacije o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi. Također ćemo vas upoznati i s mogućnostima ostvarivanja prava u drugim instituacijama i službama, ovisno o vašim potrebama.

ODJEL NOVČANIH NAKNADA

Osnovna svrha ovog odjela je rješavanje u prvom stupnju o pravima na:

 • zajamčenu minimalnu naknadu
 • jednokratne naknade
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobnu invalidninu
 • naknadu do zaposlenja
 • status roditelja-njegovatelja
 • socijalne usluge

Za korisnike kod kojih je utvrđena nezakonitost tijekom primanja neke od pomoći iz sustava socijalne skrbi provodi se postupak naknade štete.

U ovom odjelu pružamo i usluge socijalnog i drugog stručnog rada, potičemo na razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, pomažemo u suzbijanju socijalnih i osobnih problema te uključivanje u društvenu zajednicu.

Pri odjelu su zaposleni:

 • Melita Jeđud, dipl.soc.radnica, voditeljica odjela, e-mail: mjedjud@socskrb.hr,  tel:031/400-120
 • Kasandra Mijatović,socijalna radnica – prijemni ured
 • Plućinski Ivana, dipl.soc.rad.
 • Marija Vučeilović-Grgić, dipl.pravnica – odjel novčanih naknada
 • Sanja Brod, dipl.pravnica – odjel novčanih naknada
 • Martin Rukavina, soc. radnik – odjel novčanih naknada
 • Angelina Bjelobrk, dipl.soc.rad.
 • Anđa Šerić, dipl.soc.rad. – zamjena Vedrana Lisičar
 • Ivona Ivanović-Srnović, dipl.soc.rad.
 • Kata Bukmir, dipl.soc.rad.