Obavijest o pravu na udžbenike i drugi obrazovni materijal

22/08/2019

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se roditelji djece osnovnih i srednjih škola, koji su članovi kućanstva koje je korisnik  zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Osijek,  javiti se u Centar radi

realizacije prava na udžbenike  i drugi obrazovni materijal. Prilikom dolaska u centar potrebno je priložiti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk.god.2019/2020 upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa.