O nama

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK

centar-photo

U Centru za socijalnu skrb Osijek dobit ćete potrebne informacije o pravima iz socijalne skrbi te će vam biti osigurana stručna pomoć i podrška ukoliko niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, prevladati određenu životnu krizu ili urediti međusobne odnose sa članovima svoje obitelj.

NAŠA MISIJA:

Centar za socijalnu skrb Osijek je javna ustanova koja pruža građanima informacije, savjete, podršku i pomoć u poboljšanju kvalitete života kroz ostvarivanje prava i usluga iz socijalne skrbi.

NAŠA VIZIJA:

Centar za socijalnu skrb Osijek je suvremena javna ustanova koja, koristeći najviše standarde kvalitete stručnog rada, a uvažavajući pozitivne resurse pojedinca i zajednice, na europskoj razini pruža cjelovite usluge iz socijalne skrbi.

POVELJA KORISNIKA:

Povelja se odnosi na sve korisnike, njihove obitelji, skrbnike i zagovornike, neovisno o starosti, spolu, etičkim, vjerskim i kulturnim uvjerenjima, socioekonomskom statusu i sl.

Centar za socijalnu skrb Osijek osigurava pouzdano i sigurno okruženje u kojem nema zanemarivanja, zlostavljanja, zastrašivanja i eksploatacije i u kojem se poštuju zakonska i ljudska prava korisnika usluga.

S tim u svezi, kao korisnik usluge imate

P R A V A

 • Pravo na neovisnost, dostojanstvo i poštovanje
 • Pravo na privatnost i povjerljivost
 • Pravo na tajnost i zaštitu osobnih podataka
 • Pravo na komunikaciju i izražavanje mišljenja
 • Pravo na prevladavanje komunikacijskih poteškoća
 • Pravo na pravovremenu i točnu informaciju o pravima i uslugama
 • Pravo na slobodan izbor i odlučivanje
 • Pravo na pravodobno prepoznavanje potreba i pružanje usluga
 • Pravo na pritužbu ukoliko niste zadovoljni našom uslugom
 • Pravo na ugodno, prikladno i sigurno okruženje

O D G O V O R N O S T I

 • Dati nam točne podatke o sebi i svojoj situaciji
 • Na vrijeme nas obavijestiti kada nastupe neke promjene ili ako vam je potrebna daljnja pomoć
 • Poštovati ostale korisnike, radnike, sredstva za rad i inventar
 • Doći na vrijeme na zakazane sastanke
 • Aktivno sudjelovati u procjeni, planiranju i korištenju novčanih pomoći i socijalnih usluga

 

PODRUŽNICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK:

OBITELJSKI CENTAR

Stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), a sukladno čl. 276. navedenog Zakona,  Centar za socijalnu skrb Osijek preuzeo je prava i obveze postojećeg Obiteljskog centra osječko-baranjske županije.

Podružnica Obiteljski centar i dalje nastavlja s radom na istoj adresi u Osijeku, Lorenza Jagera 12.

Radno vrijeme podružnice je od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati.

 

Poslovi  Obiteljskog centra obuhvaćaju individualna i grupna savjetovanja, preventivni rad i druge stručne poslove koji se odnose na:

– savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,

– razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,

– razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,

– organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja,

– obiteljsku medijaciju,

– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,

– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti,

- poticanje i organiziranje stručnih rasprava i razmjenu iskustava iz prakse,

– poslovi vezani uz obavljanje djelatnosti dadilje.

 

 

Kontakt brojevi:

 • Tel: 031/554-360
 • Fax: 031/554-367

U podružnici Obiteljskog centra zaposleni su slijedeći stručni radnici:

 • Helena Kristek, dipl.soc.radnica i voditeljica podružnice
 • Maja Varžić, dipl.psiholog – zamjena Vlasta Topčić,mag.psih.
 • Vlatka Kuić, dipl.pravnica