Nasilje u obitelji

379470_5874

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 116/03) određuje pojam nasilja u obitelji, krug osoba koje se smatraju članovima obitelji u smislu tog Zakona, propisuje se način zaštite članova obitelji te vrste i svrha pre­kršajnopravnih sankcija.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (čl. 4.) definira nasilje kao:

  • svaku primjenu fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe
  • svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol
  • prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva
  • fizički napad bez obzira da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne
  • verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja
  • spolno uznemiravanje
  • uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja
  • protupravna izolacija ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama
  • oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini

Počinitelji nasilja u obitelji mogu biti prekršajno kažnjeni prema odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, no mogu biti i kažnjeni prema odredbama Kaznenog zakona. Žrtvama se osigurava pomoć i podrška pri Sigurnim kućama, odnosno Skloništima za žrtve obiteljskog nasilja, ukoliko tu pomoć ne mogu ostvariti u krugu svoje obitelji ili bliskih osoba.

Kazneni zakon dodatno propisuje zaštitu članova obitelji od obiteljskog nasilja pa su tako kao kvalifikatorni oblici kaznenih djela propisane kažnjive radnje  na štetu člana obitelji u kaznenim djelima teško ubojstvo (čl.111.), tjelesna ozljeda (čl.117.), teška tjelesna ozljeda (čl.118.), osobito teška tjelesna ozljeda (čl.119), prisila (čl.138.), prijetnja (čl.139.) i nametljivo ponašanje (čl.140.)

Istražujući pojam nasilja u obitelji, pokazalo se da je iz godine u godinu sve veći broj evidentiranih pojavnih oblika nasilja u obitelji. Podaci o spolno-dobnoj strukturi istraživanja pokazuju da se kao najčešći počinitelji nasilja u obitelji javljaju muške osobe i to one osobe koje su često i najbliskije sa žrtvama (sadašnji ili bivši partneri). Bitno je i naglasiti da je još uvijek vrlo visoka „tamna brojka“ koja uključuje sve one osobe koje trpe nasilničko ponašanje od strane partnera, odnosno ne usuđuju se prijaviti počinitelja zbog straha za vlastiti život.

Pojam nasilja u obitelji obuhvaća i nasilje između supružnika ili partnera starije životne dobi, no o tome se manje govori i piše u medijima budući da je javnost senziblinija na informacije o djeci koja su životno ugrožena u svojim obiteljima.