Kontakti

Centar za socijalnu skrb Osijek

OIB: 97716077231

IBAN: HR0223900011100545248

RKP: 6630

DJELATNOST: 8899

Ivana Gundulića 22
31000 Osijek

Centrala:
Tel: 031/212-400
Fax: 031/212-832

Ravnateljica:

Ivka Kaurinović, dipl.soc.radnica, e-mail: ikaurinovic@socskrb.hr

Prijemni ured i odjel novčanih naknada:                                                                              

Melita Jeđud, dipl.soc.radnica, e-mail: mjedjud@socskrb.hr

Odjel za odrasle osobe:                                                                                              

Diana Dešković-Švedl, dipl.soc.radnica, voditeljica odjela, e-mail: diana.deskovic@socksrb.hr

Odjel za djecu, mladež i obitelj:

Vlasta Radaković, dipl.iur., voditeljica odjela, e-mail: vradakovic@socskrb.hr

Računovodstvo:

Ante Čagalj, dipl.oec., voditelj odjela, e-mail: acagalj@socskrb.hr

__________________________
Kontaktirajte nas putem forme:


9 − = 6