Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj CZSS Osijek u sukobu interesa

27/12/2018

  Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) CZSS Osijek objavljuje   Popis gospodarskih subjekata s kojima je CZSS OSIJEK, kao javni naručitelj, u sukobu interesa prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)   [...]