JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Osijek

26/02/2021

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine broj: 76/93,29/97,47/99 i 35/08,127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj: 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17,98/1964/20,138/20), te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Osijek na temelju svoje odluke od 24.02.2021. god. raspisuje J A V N I  N A [...]

Poziv za dostavu ponuda za Nabavu informatičke, fotografske i komunikacijske opreme

25/08/2020

  Temeljem članka 13. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Klasa:406-01/19-02/1 Urvroj:2158-017-01/1-19-1 u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Nabava informatičke, fotografske i komunikacijske opreme u sklopu Projekta „Društveni putokaz“ financiranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u otvorenom postupku dodjele u modalitetu trajnog poziva referentni broj poziva KK.08.1.3.03, Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu [...]

Poziv na dostavu ponude – nabava opreme za opremanje dječjeg igrališta

28/07/2020

  Temeljem članka 13. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Klasa:406-01/19-02/1 Urvroj:2158-017-01/1-19-1 u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Nabava opreme za opremanje dječjeg igrališta u dvorištu u sklopu Projekta „Društveni putokaz“ financiranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u otvorenom postupku dodjele u modalitetu trajnog poziva referentni broj poziva KK.08.1.3.03, Unaprjeđivanje infrastrukture centara [...]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – socijalni radnik,vozač i voditelj projekta

26/10/2018

  Na temelju članka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek (Pročišćeni tekst), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek, raspisuje javni  NATJEČAJ Za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme za radna mjesta: 1. SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj/ica 2. VOZAČ – 1 izvršitelj/ica 3. VODITELJ PROJEKTA – 1 izvršitelj/ica   Uvjete natječaja i [...]