Psihoterapija u Obiteljskom centru Osijek

05/04/2019

  Tajna procesa promjena, pa tako i psihoterapijske promjene, leži u pravljenju izbora da znamo što želimo, što imamo i koja nam je sadašnja situacija. Smatram da, što više otkrivamo o sebi, više smo u stanju razumjeti druge. Gotovo sve pomažuće profesije u svojoj biti se bave promjenom, pa tako i psihoterapija.   Od ožujka [...]