Author Archives: c-bit

Obavijest o pravu na udžbenike i drugi obrazovni materijal

22/08/2019

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se roditelji djece osnovnih i srednjih škola, koji su članovi kućanstva koje je korisnik  zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Osijek,  javiti se u Centar radi

realizacije prava na udžbenike  i drugi obrazovni materijal. Prilikom dolaska u centar potrebno je priložiti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk.god.2019/2020 upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa.

Poziv na radionicu za roditelje “Rastimo zajedno i mi!”,

21/02/2019

 

POZIV NA RADIONICE ZA RODITELJE

Početkom ožujka 2019. godine Obiteljski centar Osijek započeti će program pod nazivom “Rastimo zajedno i mi!”, a koji uključuje održavanje 15 radionica za roditelje te paralelnih 15 radionica za djecu. Program je namijenjen roditeljima predškolske djece u dobi od 2 do 6 godina.

Prijave se zaprimaju na tel: 031/554-361 ili 031/554-364

Poziv na radionicu “Škola za roditelje”

 

ŠKOLA ZA RODITELJE
U ožujku 2019. godine Obiteljski centar u Osijeku organizira školu za roditelje na koju se mogu prijaviti roditelji djece svih dobnih skupina. Škola će sadržavati 6 radionica za roditelje na kojima će se obrađivati teme roditeljskog stila, roditeljskog stresa, sukoba u obitelji, discipline, komunikacije i odgoja adolescenata.

Zainteresirani roditelji mogu se prijaviti na sudjelovanje pozivom na broj: 031/554-366

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj CZSS Osijek u sukobu interesa

27/12/2018

 

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)

CZSS Osijek objavljuje

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je CZSS OSIJEK, kao javni naručitelj, u sukobu interesa prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)

 

CZSS Osijek u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa slijedećim gospodarskim subjektima:

–  OŠ Čakovci, Š. Petefija 8, 32242 Čakovci.

 

Ovaj popis ažurira se s nastupom promjena sukladno odredbama poglavlja 8 Zakona o javnoj nabavi koje se mogu primijeniti na postupke nabave koje provodi CZSS Osijek.

 

Ravnateljica CZSS Osijek

Ivka Kaurinović

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – socijalni radnik,vozač i voditelj projekta

26/10/2018

 

Na temelju članka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek (Pročišćeni tekst), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek, raspisuje javni

 NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

1. SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj/ica

2. VOZAČ – 1 izvršitelj/ica

3. VODITELJ PROJEKTA – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjete natječaja i cjelokupan tekst preuzmite ovdje.

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

17/11/2017

 

Sukladno članku 80. ZJN (NN broj 120/16) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjave svoga predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest: 

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Centar za socijalnu skrb Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (do 27.12.2018.)

 

Obavijest: 

Postoje gospodarski subjekti s kojima Centar za socijalnu skrb Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi( od 27.12.2018. –objava popisa gospodarskih subjekata

 

  • izjavu o nepostojanju/postojanju sukoba interesa preuzmite ovdje.